Construction Maeconomics Conference - 2.11.2023, CTU in Prague.

List of contributions - 20.10 2010

Author Paper title
Abstract
Contribution
Anftová Hana Spolupráce veřejného a soukromého sektoru v České republice. PAGEREF Toc277026403 \h 81
Anisimova Nataliya Ekonomické aspekty energeticky účinné výstavby
Blaak Jakub Ekonomické vyhodnocení stavby ve stavební praxi
Brácha Martin Zelená úsporám v cenách
Buzrla Martin Rizika správy bytového domu – Facility management v malém
Dejnegová Lucie Inovační politika a klastry
Frančíková Markéta Cena z pohledu účastníků stavebního řízení
Gothard Aleš Logistika na projektu HÉÐINSFJARÐARGÖNG, ISLAND
Hellmich Manfred Model financování udržitelného rozvoje obcí
Heralová Renata Ocenění stavebního projektu v předinvestiční fázi
Holub Filip Udržitelný rozvoj fotovoltaiky v České republice
Horčičková Eva Vyčíslení a posouzení pořizovacích nákladů variantních řešení pokládky IS
Hromada Eda Modelové řešení výstavby, financování a provozování sociálního nájemního bydlení
Charvát Petr Vývoj nákladů na vyhotovení plynovodních řadů v recipientu a jejich využití z hlediska udržitelného rozvoje
Jakubíček Petr Pomocné stavební konstrukce a rozhodování o jejich pořízení a držení
Kalivodová Vladimíra Struktura stavebních prací v ČR
Karásek Jiří Výpočetní metody nákladů životního cyklu staveb
Keller Vladimír Závislost nájemného v bytech na vybraných ukazatelích
Kulka Kryštof Ocenění stavebního projektu v předinvestiční fázi
Machatová Ilona Udržitelný rozvoj území jako součást územního plánování
Matějka Petr Posouzení metod ukládání a ochrany inženýrských sítí formou hodnotové analýzy
Matoušková Zdeňka řízení lidských zdrojů podle kompetencí
M칝anová Dana Využití projektového řízení při výstavbě sportovních areálů
Michalková Štěpánka Benchmarking v oboru Facility Management
Musil David Daň z nemovitostí
Nejedlá Kateřina Využití PPP projektů při navyšování parkovacích kapacit
Němcová Zuzana Facility management audit
Nenadálová Lucie Udržitelná výstavba inženýrských sítí prostřednictvím sdružených tras
Opočenský David Prognózování vývoje cenové hladiny bytových jednotek ve vybraných lokalitách - analýza vývoje cenové hladiny pro stanovení proměnných v prognostickém modelu
Rödlova Pavlína Vývoj českého realitního trhu v kontextu světové ekonomické krize
Ruiz Omar Dynamic simulation of decision criteria in regional develepomment
Sára Petr The current situation of Corporate Social Responsibility, Public Private Partnership & their interaction
Střelcová Iveta Modelové řešení výstavby, financování a provozování sociálního nájemního bydlení
Střelcová Iveta Nízkoenergetické budovy z hlediska stavebně-energetické koncepce budov a stavební konstrukce
Svobodová Fialová Marie řízení jakosti mostních staveb
Sýkorová Lenka Comparison of PPP practice in four European countries
Šafránková Jana řízení lidských zdrojů podle kompetencí
Škerlíková Jana Pomocné stavební konstrukce a rozhodování o jejich pořízení a držení
Špacková Olga Odhad rizika mimořádných událostí při tunelové ražbě
Treckman Malte Využití projektového řízení při výstavbě sportovních areálů
Ubralová Eliška Výpočetní metody nákladů životního cyklu staveb
Vašíčková Radka Vývoj cen nájmů bytů v České republice
Vašíčková Radka Modelové řešení výstavby, financování a provozování sociálního nájemního bydlení
Volf Jiří Role veřejného sektoru v investiční výstavbě
Vondraková Monika Outsourcing podpůrných služeb
Zábranský Jiří Oceňování pojistných škod na stavebních objektech