Construction Maeconomics Conference - 2.11.2023, CTU in Prague.

List of contributions - 9.10 2013

Author Paper title Abstract Abstract
Adolfová Petra Dopad developerského projektu na území
-
Ahmed Sonia Studium příčin formálních změn objednávek a analýza jejich dopadů na stavební projekty:případ Sýrie
Bassam Hasan Studium příčin formálních změn objednávek a analýza jejich dopadů na stavební projekty:případ Sýrie
Beránková Eva Přístup facility managementu při údržbě staveb
-
Čermák Jan Informační systém pro přípravu a realizaci betonových konstrukcí
Dobiáš Jiří Využití kauzální analýzy v procesu komplexního hodnocení staveb
-
Dudáš David Databáze rizik ve stavebním projektu
Endel Stanislav Technicko-ekonomické aspekty přístupu k revitalizaci brownfields v Německu z hlediska jejich dlouhodobého vlivu na území
Fayez Jrad Studium příčin formálních změn objednávek a analýza jejich dopadů na stavební projekty:případ Sýrie
Frančíková Markéta Životní cyklus výstavbového projektu
Franková Marie Využití certifikačních systémů v oblasti veřejných zakázek
Frková Jana Analýza zahraničních modelů korporativního řízení
Gádoši Martin Stavebníctvo a Európska únia
Hanáková Zdena Inovační přístup ke správě objektů – Facility management
Heralová Olga Model finančního řízení podniku
Holá Michaela Marketing území
-
Holubová Zuzana Existence komplexního auditu Facility Managementu
-
Horčičková Eva Model vývoje cen stavebních pozemků v závislosti na definovaných ukazatelích
Hromádka Vít Dopad developerského projektu na území
-
Hromádka Vít Marketing území
-
Charvát Petr Rozvržení trasových uzávěrů v interakci s eventuálním porušením integrity plynovodu
-
Jankovichová Eva Analýza zahraničních modelů korporativního řízení
Kocourková Daniela Problematika iniciace inovací v současné stavební praxi v ČR
-
Korytárová Jana Český technologický park Brno
-
Kosina Vít Role municipalit v ekonomickém rozvoji ČR
-
Kovář Pavel Technologie výstavby šetřící čas a náklady
-
Kuda František Technicko-ekonomické aspekty přístupu k revitalizaci brownfields v Německu z hlediska jejich dlouhodobého vlivu na území
Kuda František Zajištění efektivní správy technické infrastruktury
Kuda František Přístup facility managementu při údržbě staveb
-
Löwit Harry Využití smluvních standardů na českém stavebním trhu
-
Matějka Petr Otázka míry implementace BIM ve stavebním podniku
Matějka Petr Vliv implementace BIM na rizika ve stavebním podniku
Opočenský David Determinace vývoje poptávky po bytových jednotkách, v kontextu s koupěschopností obyvatel a ostatních relevantních faktorech
Peterová Jana Technicko-ekonomické aspekty přístupu k revitalizaci brownfields v Německu z hlediska jejich dlouhodobého vlivu na území
Pícha Jan Případová studie: Koncept exportního financování - Siemens dodává technologie do paroplynových elektráren v Ománu
Puchýř Bohumil Faktory působící na konkurenční schopnost regiónu (Moravskoslezský kraj)
-
Rodionov Pavel Analýza zahraničních modelů korporativního řízení
Rödlová Pavlína Vývoj rezidenčního trhu v Praze
Rohlena Michal Program Zelená úsporám a její dopad na města zapojená do iniciativy Paktu starostů a primátorů
Ryšavá Linda Náklady životního cyklu (LCC)
Snížek Václav OptiRec – Optimální způsob rekonstrukce vozovky
Strigáčová Lenka Udržateľnos inteligentných budov z hľadiska optimálneho návrhu
-
Strnad Michal Investice do venkovních koupališ
Šimáčková Kateřina Faktory působící na konkurenční schopnost regiónu (Moravskoslezský kraj)
-
Špiroch Michal Póly regionálního růstu a regionální disparity
-
Teichmann Marek Zajištění efektivní správy technické infrastruktury
Tichá Alena Inovační přístup ke správě objektů – Facility management
Turková Jiřina Český technologický park Brno
-
Vašíček Ondřej Přístup facility managementu při údržbě staveb
-
Vašíčková Radka Model vývoje cen rezidenčních nemovitostí